Lionsclub Landsmeer houdt benefietavond voor digitalisering archief Lokale Omroep Landsmeer

De Lokale Omroep Landsmeer wordt dit jaar vijftig. Al die jaren maakt de LOL onafgebroken programma’s, aanvankelijk alleen op de radio, vanaf de jaren tachtig ook op de televisie. Veel van de TV-uitzendingen zijn bewaard gebleven, op analoge magnetische banden. Maar deze dragers zijn kwetsbaar en gaan na verloop van tijd onherroepelijk verloren. 

Gelukkig is er een remedie tegen het aanstaande verlies: digitalisering. Zo kunnen de beelden in principe tot in de eeuwigheid bewaard blijven. En nog mooier: voor iedereen beschikbaar en doorzoekbaar gemaakt worden via YouTube of een ander medium.

Maar digitalisering is een tijdrovende en dure bezigheid, waarbij de hulp van een gespecialiseerd bedrijf nodig is. 

De Lionsclub Landsmeer ziet het grote belang van deze onderneming. Immers hierdoor wordt de historisch belangwekkende inhoud voor de lange termijn bewaard en de geschiedenis van ons dorp toegankelijk gemaakt voor een breed publiek.

Landsmeer bestaat in 2026 zevenhonderd jaar. De open beschikbaarheid van een digitaal archief met bewegend beeld vormt een mooi geschenk voor de jarige gemeente en haar inwoners. Daarom organiseren de Lions zaterdag 20 april a.s. een benefietavond die het mogelijk moet maken dit doel te realiseren.

 De avond begint met een benefietdiner. Voor dit 3 gangendiner zijn nog enkele stoelen beschikbaar en kunt u voor € 95,- één of meerdere stoelen reserveren. Naast het diner maakt een benefietveiling van enkele topstukken en onderwerpen onderdeel uit van het evenement. Ga voor het reserveren  naar LionsclubLandsmeer.nl

Vanaf 22:00 uur zal de bekende Landsmeerse band Eleven20one optreden.

Voor dit bijzondere concert zijn nog apart kaarten beschikbaar à € 12,50 per kaart. Ga voor het reserveren van kaarten eveneens naar LionsclubLandsmeer.nl

 

Bestel hieronder uw kaarten

De avond begint met een benefietdiner. Voor dit 3 gangendiner kunt u voor € 95,- één of meerdere stoelen reserveren.

Klink hier voor het reserveren van kaarten.

Vanaf 22:00 zal de band Eleven20one optreden. Voor dit concert zijn nog kaarten beschikbaar à € 12,50 per kaart

Klink hier voor het reserveren van kaarten.



Lions helpen! ons motto is: "WE SERVE"

De Lionsorganisatie is in 1917 in Chicago opgericht. Nu zijn er wereldwijd  ca. 46.000 Lionsclubs, waar 1.400.000 Lions lid van zijn. Nederland heeft 435 Lionsclubs met totaal 11.500 leden.

 

Het internationale motto van alle Lionsactiviteiten us "We serve". Met deze gedachte proberen Lions oplossingen te vinden voor problemen in de samenleving. Wereldwijd gaat het hierbij om bijvoorbeeld het realiseren van medische voorzieningen voor blinden, het terugdringen van diabetes, ondersteuning van scholen, ziekenhuizen e.d.

 

In Lionsclubs werken mensen uit de lokale gemeenschap op vriendschappelijke en vrijwillige basis samen om hulp te bieden daar waar dat nodig is. Primair voor de lokale gemeenschap, maar daarnaast via de overkoepelende organisatie Lionsclubs International ook vaal voor hulpverlening elders in de wereld. 

 

Lionsclubs bepalen zelf de doelen die ze willen ondersteunen en de wijze waarop ze uitvoering geven aan de dienstverlening.

Politiek, religie en etnische achtergrond zijn in het clubleven taboe, maar verder zijn Lionsclubs binnen bepaalde spelregels autonoom.

Over ons

Lionsclub Landsmeer is opgericht in 1961 en is een club van zo'n 25 leden.

 

De Lions kennen mannen-, vrouwen- en gemengde clubs. Onze ‘club’ bestaat uit een interessante groep mannen, met verschillende beroepen, leeftijden, achtergronden en netwerken.

Na ruim 62 jaar zijn wij nog steeds een actieve en betrokken club.

 

Wat doen we

Als Lionsclub Landsmeer komen wij graag in beweging voor de samenleving. We helpen anderen vooruit door fondsen te werven en goede doelen te financieren. Of door fysiek de handen uit de mouwen te steken. Daarom ondersteunen wij graag mensen en organisaties met goede ideeën; vooral wanneer die oplossingen kunnen bieden voor de kwetsbare in onze eigen regio.

 

We ontmoeten elkaar regelmatig en werken in teams aan onze evenementen en maatschappelijke projecten. Onze bijeenkomsten zijn meestal informeel. Als er iets te vieren valt, doen we dat graag en van harte. Als Lions weten we elkaar in clubverband, maar ook privé en soms ook zakelijk te vinden voor advies of een luisterend oor. We bevorderen de onderlinge vriendschap tussen de leden en we steunen elkaar als dat nodig is. Betrokkenheid, inspiratie en motivatie zijn de pijlers waarop onze club is gebouwd.    

 

Heb je een idee voor een project of wil je een goed doel aandragen, een vraag stellen of meer informatie? Neem dan contact met ons op via het contactformulier onder "CLUB INFO".



actuele Projecten