Overzicht van eerdere Activiteiten

LIONSCLUB LANDSMEER HOUDT BENEFIETAVOND VOOR DIGITALISERING ARCHIEF LOKALE OMROEP LANDSMEER

De Lokale Omroep Landsmeer wordt dit jaar vijftig. Al die jaren maakt de LOL onafgebroken programma’s, aanvankelijk alleen op de radio, vanaf de jaren tachtig ook op de televisie. Veel van de TV-uitzendingen zijn bewaard gebleven, op analoge magnetische banden. Maar deze dragers zijn kwetsbaar en gaan na verloop van tijd onherroepelijk verloren. 

Gelukkig is er een remedie tegen het aanstaande verlies: digitalisering. Zo kunnen de beelden in principe tot in de eeuwigheid bewaard blijven. En nog mooier: voor iedereen beschikbaar en doorzoekbaar gemaakt worden via YouTube of een ander medium.

Maar digitalisering is een tijdrovende en dure bezigheid, waarbij de hulp van een gespecialiseerd bedrijf nodig is. 

De Lionsclub Landsmeer ziet het grote belang van deze onderneming. Immers hierdoor wordt de historisch belangwekkende inhoud voor de lange termijn bewaard en de geschiedenis van ons dorp toegankelijk gemaakt voor een breed publiek.

Landsmeer bestaat in 2026 zevenhonderd jaar. De open beschikbaarheid van een digitaal archief met bewegend beeld vormt een mooi geschenk voor de jarige gemeente en haar inwoners. Daarom organiseerde de Lions zaterdag 20 april 2024 een benefietavond die het mogelijk moest maken dit doel te realiseren.

De avond begon met een benefietdiner. Naast het diner maakte een benefietveiling van enkele topstukken en onderwerpen onderdeel uit van het evenement. Vanaf 22:00 uur trad de bekende Landsmeerse band Eleven20one op. 

Cor Bakker concert 'En Route'

Op zaterdag 17 Juni a.s. om 20:00 uur organiseerde de Lionsclub Landsmeer in het Kruispunt een bijzonder concert met Meesterpianist Cor Bakker. 

 

 

 

Lionsclub Landsmeer kijkt in de Duurzaamheidsspiegel.

En we schrokken ons een hoedje!

 

Duurzaamheid is één van de vijf doelen van de Lions Clubs International. Op 4 april 2023 gaven Peter Haring en Michiel Ummels een lezing over de duurzame leefomgeving. Zij zijn beiden binnen de Lionsclubs in Nederland actief op het gebied van duurzaamheid. Zij maakten ons duidelijk dat wij mensen zelf een grote negatieve impact hebben op het ecosysteem van onze aarde. We spraken met hen hierover en wat wij kunnen doen.

 

Wat is onze ecologische voetafdruk?

Ter voorbereiding op de bijeenkomst vulden wij als leden van de Lionsclub Landsmeer een vragenlijst in om erachter te komen hoe groot onze persoonlijke en gezamenlijke ecologische voetafdruk is. De ecologische voetafdruk of CO2-footprint is het stukje aarde dat ieder mens nodig heeft om te leven. Bijvoorbeeld om je voedsel te verbouwen, je huis te verwarmen, je afval te laten verwerken, je kleding te produceren of naar je werk te reizen. Op dit moment is er gemiddeld 1,8 hectare (2,5 voetbalvelden groot) op de aarde beschikbaar per mens. De gemiddelde Nederlander gebruikt er wel 12. Wij vormden daar geen uitzondering op. Voeding, vakantie en vervoer zorgen voor de grootste oorzaken van een te groot ruimtebeslag. 

 

Wat kunnen wij doen? Wat kan ik doen?

Tijdens de lezing was de conclusie wel meteen duidelijk. Wij schrokken ervan hoeveel ruimte wij als mensen gebruiken. En we zagen ook wat wij zelf kunnen doen aan minder CO2-uitstoot. Wij kunnen als leden van de Lionsclub Landsmeer in ieder geval twee dingen doen voor een betere duurzame leefomgeving:

  1. Aandacht vragen voor een duurzame leefomgeving. Bewust maakt immers opmerkzaam. Alleen al het jezelf bewust zijn van je ecologische voetafdruk, maakt dat je beter gaat nadenken over onze gezamenlijke toekomst op deze aarde en wat jezelf kan doen. 
  2. Minder rood vlees en kaas eten. Dit zorgt meteen voor een grote afname aan het innemen van ruimte op deze aarde. 

 

Wist je dat als je het volgende doet al 1 ton CO2 kan besparen per jaar?

Aan het eind van een levendige discussie over dit onderwerp schotelden Peter en Michiel ons nog zes ‘wist-je-dat-jes’ voor hoe je zelf jaarlijks al maar liefst 1 ton CO2 kan besparen:

  • 5 tegels uit je tuin vervangen door beplanting;
  • 1.000 km minder autorijden per jaar;
  • 2 kg minder kaas eten per jaar;
  • 3 kg minder rood vlees eten per jaar;
  • Maximaal 5 minuten douchen;
  • Verwarming 1 graad lager draaien.

 

Hoe geven we opvolging aan deze inzichten?

In een volgende vergadering denken we na over de vraag welke acties we als Lionsclub Landsmeer voor het dorp Landsmeer kunnen ondernemen?

 

Een van de kerndoelen van Lionsclubs in Nederland is: ZICHT.

Door de ogen van blinden te openen, maken we verschil in het leven van mensen.

 

De leden van Lionsclub Landsmeer lieten zich op 7 februari 2023 bijpraten over één van de Kerndoelen van Lionsclub Internationaal en Nederland: ZICHT. Paul Korremans (lid van Lionsclub Den Helder) was te gast bij onze Lionsclub Landsmeer. Paul is bestuurslid van Stichting Fight For Sight, onderdeel van Lionsclub Nederland. Hij vertelde ons over de rijke historie, doelen en activiteiten van de Stichting Fight For Sight.

 

Fight For Sight 

Fight For Sight is een Stichting, die meer dan 54 jaar geleden door Nederlandse Lionsclubs is opgericht om onnodige blindheid te voorkomen in ontwikkelingslanden. Door het financieren en uitvoeren van projecten kunnen we wat doen tegen onnodige slechtziendheid en blindheid. 

 

Staaroperaties mogelijk maken

De grootste oorzaak van visuele beperkingen zijn ongecorrigeerde refractie-afwijkingen: mensen die een bril nodig hebben om scherp in de verte te kunnen zien, maar die geen bril hebben. Vaak zijn er geen optiek-winkels, of kunnen zij de bril niet betalen. 

 

De tweede reden is staar. Staar is een aandoening die wereldwijd toeneemt en in derdewereldlanden mensen hun onafhankelijkheid beperkt. Het goede nieuws is dat meer dan 75% van alle blindheid en slechtziendheid tegen relatief lage kosten is te voorkomen dan wel te genezen. Het herstellen van het gezichtsvermogen met een bril of door een staaroperatie is relatief erg goedkoop. Door een eenvoudige ingreep kunnen mensen weer zien en bieden wij hun kansen om te voorzien in eigen levensbehoefte. Daarmee dragen staaroperaties bij aan het terugdringen van armoede.

 

Samenwerking Fight for Sight en de Wilde Ganzen 

De Stichting Fight for Sight en de Wilde Ganzen werken al sinds 1993 samen. Door deze unieke samenwerking wordt elke door een Lionsclub ingezamelde euro met 50% vermeerderd door Wilde Ganzen. Ook Lionsclubs Landsmeer heeft in de afgelopen jaren twee keer geld ingezameld voor dit goede doel met de Vreemd en Oud geld-actie. Fight for Sight zorgt dat dit geld voor 100% wordt besteed aan het doel. Normaliter ligt het accent van onze activiteiten op lokale doelen, zoals het zwembad De Breek of Speeltuinvereniging Jonge Kracht. 

 

De Vreemd en Oud geld-actie

Wij zijn als Landsmeerse Lionsclub enthousiast om een bijdrage te (blijven) leveren aan dit kroonjuweel van Lions Nederland: Zicht. Wellicht pakken we in het najaar de Vreemd en Oud geld-actie weer op. Dat bespreken we als Lionsclub binnenkort. 

Ton Pieters brengt Lionsclub Landsmeer in vervoering. 

Hij gaf een pakkend reisverslag over zijn expeditie naar Spitsbergen.

 

Op 15 november 2022 verraste oud-boswachter van Staatsbosbeheer (SBB), Ton Pieters ons met een van zijn reisverhalen: Expeditie Spitsbergen. Bloemrijk, verhalend over een excursie naar Spitsbergen, deelde hij talrijke foto's met ons. Het eiland Spitsbergen dat in juni 1596 door Willem Barentsz ontdekte, kwam hierdoor bij ons op een prachtige manier tot leven.

 

De excursie, die Ton met ons deelde via deze fotoreportage, ging langs indrukwekkende landschappen. We zagen foto’s van schitterende ijskappen, fjorden, vogelrotsen en walruskoloniën. Ton nam ons mee naar delen van het tachtigtal kleine eilanden waarover de archipel Spitsbergen beschikt. 

 

Als een ware ontdekkingsreiziger deed hij verslag en nam hij ons mee naar het eiland Spitsbergen. Vanaf zee was hij met zijn gezelschap op zoek naar pooldieren waaronder de iconische ijsbeer. Hij wees ons ook op het gevaar van ijsberen en de noodzaak van het dragen van een geweer.

 

Een van de opmerkelijkste verhalen van Ton ging over de spookstad en inmiddels toeristische attractie Pyramiden of in het Russisch Пирами́да, Piramída. Hier zagen we de overblijfselen uit de vroegere Russische mijnbouw. Het leek alsof de bewoners nog maar net waren vertrokken.

 

Inmiddels richten de Russische plaats Barentsburg en de Noorse hoofdstad van Spitsbergen, Longyearbyen zich vooral op het toerisme. De Noorse overheid heeft het grootste deel van het eiland tot natuurgebied uitgeroepen om het te beschermen. Deze bescherming, maar ook door de permanent bevroren ondergrond (permafrost) blijven veel restanten vanuit het verleden goed bewaard. 

 

Zo is ook het materiaal voor het verblijf op de Noordpool en voor het opbouwen van een weerstation tijdens de Duitse bezetting door een Wehrmacht-eenheid is gebruik, goed bewaard gebleven. Het voormalig weerstation op Spitsbergen staat er nog altijd en is tegenwoordig historisch erfgoed van Noorwegen. 

 

Op het eiland Amsterdam bij Spitsbergen zijn van het begin van de 17de eeuw tot 1873 door Nederlandse schepen van kooplieden uit Amsterdam, Delft en Enkhuizen veel Groenlandse walvissen tot levertraan verwerkt. Delen van de nederzetting, zoals ruïnes van installaties, ovens en een kerkhof zijn nog altijd aanwezig.

 

Al met al was het een indrukwekkende en inspirerende avond met tot verbeelding sprekende foto’s en dito verhalen.

 

Theatervoorstelling De Weg

Op zaterdag 11 Juni 2022 organiseerden wij in het Kruispunt in Landsmeer een theatervoorstelling van harpiste en zangeres Ekaterina Levental. 

 

“De Weg, is een theatervoorstelling in het Nederlands. En is gebaseerd op het aangrijpende levensverhaal van Ekatarina’s vlucht uit de voormalige Sovjet Unie. Op persoonlijke en indringende wijze brengt zij dichtbij wat het is om te moeten vluchten en te kunnen aankomen. Over migratie, afwijzing, verlies, veerkracht, hoop en dromen van een kind en de lange weg die afgelegd moet worden om het beste van jezelf te kunnen geven. Het brengt dichtbij wat veel mensen uit Oekraïne nu meemaken”, vertelt Lions-lid Nathan Snieder.

 

Het verhaal werd “geïllustreerd” met prachtige muziek”, lichtte Lions-lid Pieter-Jan Aartsen enthousiast een tipje van de sluier op. Ook nieuwe Landsmeerders, van oorsprong van buiten Europa, waren aanwezig om te komen kijken en luisteren. 

  

Nadere informatie over de voorstelling en Ekaterina Levental via: www.leks.nu

Wat doet een gemeentesecretaris?

“Trouble is our business”.

 

Sinds 1 juni 2021 is Peter Küppers gemeentesecretaris van Landsmeer. Hij gaf op 1 maart 2022 samen met ons eigen lid van Lionsclub Landsmeer, Alexander Meijer, een presentatie over de functie en rol van gemeentesecretaris. Een gemeentesecretaris is de algemeen directeur van een gemeente.

 

Alexander publiceerde in 2021 hierover een boek: Het GEHEIM van de gemeentesecretaris. In het boek staan 15 verhalen van diverse gemeentesecretarissen. Een van die verhalen is van Peter Küppers. Alexander Meijer is zelf ook gemeentesecretaris geweest en vervult deze rol vaak als interim-directeur. Lionsclub Landsmeer ging in gesprek met hen.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer werkt voor de gemeenschap van Landsmeer. Die gemeenschap wordt weer vertegenwoordigd door de gemeenteraad (algemeen bestuur). En na de gemeenteraadsverkiezingen, aan het begin van een raadsperiode wordt door de gemeenteraad op basis van een coalitieakkoord een aantal wethouders aangesteld. Zij vormen dan met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders (dagelijks bestuur). 

 

Om uit te voeren wat er moet gebeuren, wordt het college bijgestaan door een groot aantal ambtenaren. In Landsmeer zijn dat er door de omvang van de gemeente een stuk minder dan in grotere gemeenten. Naast die ambtenaren zijn er nog allerlei samenwerkingsverbanden met andere gemeenten om bepaalde klussen en taken samen uit te voeren. En die ambtenaren werken niet voor het college. Zij werken niet in dienst van, maar staan wel ten dienste van het college. De enige ambtenaar die voor het college zelf werkt, is de gemeentesecretaris. Alle andere ambtenaren werken - in het geval van Landsmeer - voor hem: Peter Küppers. Ambtenaren werken samen met het college voor de inwoners van Landsmeer. De gemeentesecretaris is de feitelijk leidinggevende directeur van alle ambtenaren. En de gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college. Hij of zij is dan ook als enige ambtenaar verantwoording schuldig aan het college. Dat is in alle gemeenten het geval, zo ook in Landsmeer. Daarom is het belangrijk om een goede gemeentesecretaris te hebben als gemeente. 

 

Je moet als gemeentesecretaris goed nadenken over wat je doet, want ‘trouble is our business’. Er is in een ambtelijke organisatie altijd wel iets dat niet loopt, zoals het zou moeten. Dat is ons werk. Blijf rustig kijken naar die vraagstukken en haal het plezier uit hoe je de zaken weer op de rails krijgt.

Naast het oplossen van organisatorische problemen en zorgen voor de juiste bemensing, ook in tijden van krapte op de arbeidsmarkt, is het met elkaar samenwerken aan de grote opgaven in het dorp.

 

De leden van de Lionsclub Landsmeer stelden veel vragen. Het was een boeiende presentatie, die veel achtergrondinformatie gaf over de functie en rol van een gemeentesecretaris in het openbaar bestuur. 

Lionsclub Landsmeer onderschrijft de Vrede van Münster.

De leden van de Landsmeerse Lionsclub hebben onlangs hun jaarlijkse jumelage bijeenkomst met de Duitse broederclub uit Bocholt gehad. Dit jaar was het in Duitsland te Münster.

De jumelage had een speciaal tintje. Het was namelijk de 50e jumelage tussen deze Lionsclubs. Bijzonder was dat naast diverse dronken  op broederschap vooral de ontvangst door de burgemeester in de Vredeszaal van het historischer stadhuis van Münster iets was om niet snel te vergeten. Immers de Vrede van Münster is in de genoemde zaal ondertekend en stond nu symbool voor de 50-jarige jumelage.

Op de foto diverse leden van de Lionsclubs Landsmeer en Bocholt in de Vredeszaal.

Lions fietsen 8.000 euro bij elkaar voor "Het Vergeten Kind"

Ruim achtduizend euro hebben de gezamenlijke Lionsclubs, Zaanstreek, Purmerend, Landsmeer en Kennemerland binnengehaald. De Lionsclubs hielden afgelopen zondag een grote fietstocht in de regio. De opbrengst van de dag: 8150 euro ging naar het goede doel, Stichting Het Vergeten Kind.

De Lionsclubs bestaan dit jaar 100 jaar en om dit te vieren werd de fietstocht gehouden met als doel geld ophalen voor Stichting Het Vergeten Kind. De Lions konden rekenen op veel fietsers, sponsors en kregen medewerking van VV Zaandijk, die ook het 100-jarig bestaan vierde. Op het terrein nabij de Zaanse Schans werden spelletjes gehouden, er konden nagels gelakt worden en zanger Benjamin van der Logt vermaakte het publiek. Er werd een loterij gehouden met leuke prijzen. ,,We kijken terug op een geweldige dag. Het weer was fantastisch dat scheelt ook, maar heel veel mensen uit onze clubs, daarbuiten en de deelnemers en sponsoren hebben er met elkaar voor gezorgd dat het een geweldige dag was. We hebben een prachtige bedrag opgehaald voor Stichting Het Vergeten Kind’, aldus Henk Scheutjens, medeorganisator namens de Lionsclub Landsmeer.

Het Vergeten Kind is een stichting die zich inzet om kinderen die tijdelijk geen thuis hebben onderdak te bieden. ‘Vergeten kinderen’ zijn kinderen die mishandeld, misbruikt, verwaarloosd, verstoten of gevlucht zijn. Ze verblijven op plaatsen waar vaak minimale speelmogelijkheden zijn en weinig aandacht voor traumaverwerking. Stichting Het Vergeten Kind trekt zich het lot van deze kinderen aan.    

Lionsclub Landsmeer bridget recordbedrag voor traplift "Vrij en Blij".

Medeorganisator Jaap Schreuder staat er weer lachend bij. De door de Landsmeerdse Lions Club gestarte bridgedrive eind november, ten bate van een traplift in het gebouw van jeugdvereniging Vrij en Blij,  heeft een record bedrag opgeleverd. 

Dankzij betrokken middenstanders en horecaondernemers was er een aanzienlijk aantal mooie  prijzen te  winnen. Dankzij de relatie van de Lions met de Nederlandse Stichting voor het gehandicapte kind (NSGH), kon het bedrag dat de organisatie binnen kreeg vermeerderd worden tot maar liefst  3.500 euro.

“Vooraf was al bekend dat de opbrengst zou gaan naar Vrij & Blij om in het gebouw een degelijke traplift te realiseren. De grote ruimte wordt straks voor iedereen toegankelijk”, meldt Schreuder, “daar doen we het voor en daar staat ook de NSGH voor”.

Afgelopen week was officiële overhandiging van het bedrag, een grote cheque,  aan Vrij & Blij. De traplift is inmiddels gerealiseerd.

Op de foto aan de buitenkant Jaap Schreuder en Henk  Scheutjens van de Lions Club en daartussen de evenzeer vrolijke vertegenwoordigers van Vrij en Blij,  Linda Tavenier en Andre van Beek.    

Vreemd geld voor oogoperaties in derde wereldlanden.

Via een verzamelzuil bij de ingang van Plemp Jumbo Landsmeer heeft de Lions Club Landsmeer zich ingezet voor de inzameling van Oud en Vreemd geld voor staaroperaties in arme landen.

De Lions wisselen munten en papiergeld uit de hele wereld om in euro's. Oud geld dat door nationale banken niet meer wordt ingewisseld, wordt op veilingen aan de hoogst biedende verzamelaar verkocht. Elke 10,- euro wordt door Stichting Wilde Ganzen met 50 procent verhoogd tot 15,- euro. De opbrengst van de actie gaat naar oogklinieken in derde wereldlanden. Een volledige staaroperatie kost daar 30,- euro. De Lions Club Landsmeer is een van de dertig clubs in Nederland die aan de actie deelneemt. 

De bewoners van Landsmeer en omstreken hebben een grote hoeveelheid munten en papiergeld in de boxen achtergelaten. Inmiddels hebben de leden van de Lionsclub Landsmeer twee telavonden achter de rug. De tweede telavond vond plaats op 9 januari 2018. Oud en vreemd geld uit alle hoeken en windstreken van de aardbol werd gesorteerd. 

Jaarlijks wordt samen circa 100.000 euro bijeengebracht, goed om zo'n 6.500 blinden het zicht weer te geven.

Lionsclub Landsmeer inzamelactie Ipod's ten bate van mensen met dementie.

Door Alzheimer of een andere vorm van dementie veranderen mensen  sterk. Door die dementie zijn er veel mensen eenzaam en geïsoleerd. 

Uit onderzoek  blijkt echter dat muzikale favorieten aan diepe herinneringen raken. Muziekherinneringen kunnen mensen letterlijk weer ‘tot leven’ wekken, hen opnieuw een gevoel van ‘zelf’ laten ervaren en hen in staat stellen een gesprek te voeren en ‘in het nu’ te blijven. Music & Memory traint zorgprofessionals om de persoonlijke, favoriete muziek van patiënten op een iPod te zetten.

Lionsclub Landsmeer zamelt voor Music & Memory iPods in. Zeer waarschijnlijk gebruiken veel mensen geen iPods meer omdat er inmiddels veel streaming muziekdiensten als Spotify zijn. Daarom vragen de Lions om die ongebruikte iPods weer een nieuw leven te geven en ze via de Lionsclub te doneren aan Music & Memory en uiteindelijk aan zorginstellingen. Music & Memory laat alle ingezamelde iPods opschonen en stelt starter kits samen die naar diverse zorginstellingen verstuurd kunnen worden.

Opbrengst Koningsdagactie 2017 ‘Draaien voor Keern-bewoners’ 

De bewoners van het Landsmeerse verzorgingshuis De Keern zijn wegens grote verbouwing tijdelijk verhuisd naar woonruimtes in Purmerend. Echter hun roots en sociale activiteiten liggen in het dorpse leven van Landsmeer.

 

De Lionsclub Landsmeer, dit jaar hoofdinitiatiefnemer van het traditionele Rad van Avontuur op de koningsdagmarkt, heeft samen met de plaatselijke Rotaryclub maar liefst 1430 euro opgehaald. De opbrengst van deze dag gaat naar een activiteit voor deze Landsmeerse ouderen.

 

Op 20 mei 2017 zijn de bewoners een dagje teruggehaald naar hun dorp Landsmeer. Ze werden welkom geheten door burgemeester Astrid Nienhuis met koffie en gebak op het gemeentehuis. Na een rondrit door het dorp waarbij natuurlijk ook het bouwterrein van De Keern werd bezocht kwamen ze aan bij het Dienstencentrum. Dankzij de succesvolle actie tijdens Koningsdag en de gulle giften van de Landsmeerse winkeliers kregen de bewoners van De Keern een feestelijke middag aangeboden met een lunch, een loterij waarbij iedereen in de prijzen viel, een optreden van het ouderenkoor onder leiding van Anje Rietberg en werd van iedereen een mooie portretfoto gemaakt. Aan het eind van de middag brachten de Rotary- en Lionsleden de bewoners moe maar heel blij met een gevulde goodybag weer terug naar Purmerend.

LionsClub Landsmeer bridget bedrag voor Zorgboerderij De Marsen.

Medeorganisator Jaap Schreuder staat er lachend bij. De door de Landsmeerder  Lions Club gestarte bridgedrive eind november heeft een record bedrag opgeleverd.  “We hadden gerekend op maximaal 50 paren, dus honderd deelnemers. Nou, het Geertruidahuis, het gebouw van jeugdvereniging Vrij en Blij, zat compleet vol”, aldus Schreuder. Dankzij betrokken middenstanders en horecaondernemers was er een aanzienlijk aantal mooie  prijzen te  winnen. Dankzij de relatie van de Lions met de Nederlandse Stichting voor het gehandicapte kind (NSGK), kon het bedrag dat de organisatie binnen kreeg verdubbeld worden tot maar liefst 2.700 euro.

 

Vooraf was al bekend dat de opbrengst zou gaan naar Zorgboerderij de Marsen in recreatiegebied het Twiske. Onlangs nam boer Benno, de hoofdbeheerder van de Marsen het bedrag van de Lions uit handen van Schreuder  in ontvangst.  “Met name voor  de hulpboeren, die hier voor hun dagbesteding , ondanks hun beperkingen, altijd met veel plezier komen, ben ik heel blij met dit onverwachte bedrag. Het zal besteed gaan worden aan bijvoorbeeld benodigd speciaal gereedschap voor deze medewerkers, maar natuurlijk  ook aan de behuizing van de dieren”, glundert Benno. Vervolgens voegt hij eraan toe dat alle mensen uit Landsmeer en omgeving heel erg welkom zijn om eens een kijkje te nemen op De Marsen. Voor de diverse activiteiten, mogelijkheden  en andere informatie wordt verwezen naar de website; www.demarsen.org. 

7.200 euro voor Speeltuinvereniging ‘Jonge Kracht’.

Lionsclub Landsmeer heeft op zaterdagavond 16 april 2016 bij ‘Juffrouw Tok Tok’ te Landsmeer een benefietavond georganiseerd om een bijdrage te kunnen geven aan Speeltuinvereniging Jonge Kracht. 

 

Deze vereniging draait op de bijdragen van de leden en de inzet van de vrijwilligers en sponsorbijdragen. De bezoekers van deze vereniging variëren van ‘jong tot oud’. Mensen komen hier onder andere bijeen om te kaarten, darten en niet te vergeten vanaf april is de vereniging weer open voor de speeltuin die dagelijks wordt gebruikt door kinderen.

De speeltuinvereniging gaat met de opbrengst van deze avond het clubhuis toegankelijker maken voor ouderen en minder validen.

Bij de overhandiging was de redactie van Het Kompas,  de LOL  met een reportage team, en een afvaardiging van NSGK aanwezig. NSGK prees de club voor haar initiatieven in het afgelopen jaar en houd graag contact voor verdere acties.