Pieter Jan Aartsen

Vice President

Hans Brosse

Patrick Brugman

 Gert-Jan Berger

Dirk Goede


Martin Horst

Avo Kaplanian

Pieter Langendijk

Alexander Meijer

Sacom Nijstad

Secretaris


Mark Jan Prins

 Past-President

Richard Quakernaat

Jaap Schreuder

Pieter Smak

Nathan Snieder

 

President


Gerritjan Starre

Edwin ten Hoor

Hans van Kuik

Penningmeester

Gertjan Verweij

Karel Vogel


Marcel de Wit