Pieter Jan Aartsen

Hans Brosse


Aart Goede

Dirk Goede

Past-President

Edwin ten Hoor

Martin Horst


Avo Kaplanian

Hans van Kuik

Penningmeester

Pieter Langendijk

Richard Quakernaat


Alexander Meijer

Sacom Nijstad

Secretaris

Mark Jan Prins

President

Jaap Schreuder


Pieter Smak

Nathan Snieder

Vice President

Gerritjan Starre


Gertjan Verweij

Karel Vogel

Marcel de Wit

Patrick Brugman

 Gert-Jan Berger