Pieter Jan Aartsen

Etienne Bode

Frans Braspenning

Hans Brosse


Aart Goede

Dirk Goede

President

Edwin ten Hoor

Martin Horst


Avo Kaplanian

Wouter van der Kolk

Hans van Kuik

Penningmeester

Pieter Langendijk


Alexander Meijer

Sacom Nijstad

Past-President

Mark Jan Prins

Vice-President

Jaap Schreuder

Marcel Schreuder


Henk Scheutjens

Pieter Smak

Ton Smits

Nathan Snieder

Gerritjan Starre

Secretaris


Gertjan Verweij

Karel Vogel

Marcel de Wit

Marc Zandhuis